Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70585955
НүүрМэдээТалархлаа илэрхийллээ.

Талархлаа илэрхийллээ.

Хэлтсийн үйл ажиллагааг дэмжиж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, мэдээллийг олон нийтийн сүлжээгээр түгээхэд 2022 онд хамгийн их идэвх, санаачилгатай ажилласан аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Г.Төмөрчулуунд хэлтсийн хамт олны зүгээс талархлаа илэрхийллээ.

 

Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр