Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70585955
НүүрВидео мэдээЭхчүүдээ, сайн дурын даатгалдаа хамрагдаарай!

Эхчүүдээ, сайн дурын даатгалдаа хамрагдаарай!

Иргэн та 0-3 настай хүүхдээ асарч байгаа эх бол 2022 оныг дуустал ердөө 13125 төгрөгөөр сайн дурын даатгалд хамрагдах боломжтой болж байна.

Хүүхдээ асарч буй эхийн сайн дурын даатгалд хамрагдахад төлөх шимтгэлийн доод хэмжээ нь 52,500 төгрөг бөгөөд үүний 50 хувийг төрөөс хөнгөлж эх өөрөө 26250 төгрөг төлдөг. Харин 2022 оныг дуустал 5-12 сард таны төлсөн 26250 төгрөгийн 50 хувь болох 13125 төгрөгийг буцаан олгож байгаа  болно.

Та сайн дурын даатгалдаа хамрагдаж ирээдүйгээ эрсдлээс хамгаалаарай.