Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70585955
НүүрМэдээХянан магадлах үзлэг хийлээ.

Хянан магадлах үзлэг хийлээ.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн  магадлах төв комисс, Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх Мэргэжлийн салбар зөвлөлтэй хамтарсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2022 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 28-ны өдрийн хооронд манай аймагт ажиллалаа.

Энэхүү ажлын зорилго нь хөдөлмөрийн чадвар алдалт тогтоолгоход дийлэнх шалтгаан болсон сэтгэц, дотор, гэмтэл, чих, хамар, хоолойн өвчин эмгэг бүхий иргэдийн дунд өвчлөлийн ангилал хооронд заалт 2 болон түүнээс дээш өөрчлөгдсөн, сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Нийгмийн халамжийн сангаас Нийгмийн даатгалын санд шилжсэн, хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа 10 ба түүнээс дээш жил болон, эсвэл 90 ба түүнээс дээш хувиар тогтоолгосон, ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа, тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн боловч хөдөлмөрийн чадвар алдалтаа үргэлжлүүлж буй иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ, хугацааг хянан магадлах юм.Ажлын хэсэг хянан магадлалаар нэр дурдсан 1000 иргэнд үзлэг хийхээр төлөвлөснөөс бөгөөд хянан магадлалаар хийсэн ажлын талаар аймгийн Засаг дарга М.Бадамсүрэнд мэдээлэл өгч, үр дүнгээ танилцуулав.