Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 70585955
НүүрМэдээХэлтсийн ажилтан, албан хаагчид мод тарилаа.

Хэлтсийн ажилтан, албан хаагчид мод тарилаа.

Дорнод аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олон жил бүрийн хавар, намар зохион байгуулдаг мод тарих аянд идэвхтэй оролцдог бөгөөд хариуцсан талбайдаа мод тарьж, арчилдаг.

Энэ жилийн намрын аянаар 23 суулгацыг шинээр болон нөхөн суулгаснаар нийт 118 мод тариад байна.

Нийгмийн хариуцлагатай Нийгмийн даатгал.